پروژه دانشگاهی-2

23

پروژه صنعتی و دانشگاهی

پروژه صنعتی و دانشگاهی…..یکی از اهداف برنامه توسعه کشور لزوم خودکفایی و رشد صنعتی است و بی تردید یکی از ارکان رشد صنایع، کارشناسان علوم مهندسی هستند. کارشناسانی که با اتکا به آموزش ها و تجربیات علمی و عملی خویش، موجب شوند تا عرصه ی صنعت به عرصه ی آزمون و خطا تبدیل نشود. هدف اصلی این پروژه ها، دستیابی به ارتباطی موثر برای پیوند بین صنعت و دانشگاه قلمداد می شوند.

پروژه صنعتی

همکاري صنعت و دانشگاه را بايد از آرزوهاي ديرين دست‌اندرکاران هر دو جامعه صنعت و دانشگاه دانست. با وجودي که کسي‌ در صنعت يا دانشگاه مخالف اين امر نيست اما به شهادت واقعيت تا کنون اين امر تحقق‌ در خور نيافته است.

پروژه صنعتی

آموزش يافتگان دانشگاه‌ها صنعت را ساخته و آنرا راهبري کرده‌اند. اين آموزش ديدگان بعد از فراغت از تحصيل، کسب تجارب فني‌ و حرفه‌اي خود را پي‌ گرفته و به مدارج عالي‌ در صنعت رسيده‌اند ولي‌؛ کمتر با برگردان تجارب خود باعث غنا و کيفي تر کردن سطح علمي‌، فني‌ و حرفه‌اي دانشگاه ها شده‌اند.نحوه و قالب اين همکاري ميتواند حول قراردادهاي مشاوره فني‌ با شرکت‌هاي عامل توليد اعم از دولتي يا بخش خصوصي باشد که براي انجام امور مطالعاتي و مشاورتي خود با بخش خصوصي منعقد مينمايد. در اين بين يک مساله مهم اينست که شرکت‌هاي عامل توليد بايد هم افزايي دانشگاه و کادر فني‌ شرکت‌هاي بخش خصوصي را بپذيرند و حتي آنرا شرط گرفتن قرارداد براي برخي‌ از خدمات فني و مشاوره اي در نظر بگيرند. براي محافظت از منافع کارفرما و راحتي‌ خيال وي مسئوليت چنين قرارداد‌هايي ميتواند‌ کماکان بر عهده شرکت هاي مشاور باشد.

امید است با تلاش درخور و همکاری موثر متولیان صنعت کشور با دانشگاه ها , راه ارتباط بین این دو مقوله تسهیل یافته و بهبود یابد.

پروژه صنعتی

پروژه تولیدناب

پروژه صنعتی

تولید ناب ایجاد يك سيستم و نگرش توليدي است كه محصولات با كيفيت بالا، هزينه پائين و با سرعت مناسب توليد و عرضه مي‌شوند.

مشخص نمائيد چه مي‌خواهيد؟سود آوري بلند مدت؟چه بايد كرد؟

بيش از 200 تكنيك بهبود شناسايي شده‌اند، بررسي كنيد كدام‌ها بدرد شما مي‌خورد ؟؟؟       استفاده كنيد!!!

در جهت تعالي سازماني و در يك حركت گام به گام پيش برويد..

توليد ناب؟؟؟

ISO 9001

EFQMTQM

6 10
7

پروژه صنعتی

پروژه راهکارهای چابکی در سازمان و ارزیابی آن

پروژه صنعتی

در اين پروژه سعي بر آن است تا اهميت چابكي سازمانها ومنابع انساني  ، تاثير آن بر وضعيت رقابتي سازمان، آمادگي سازمان و منابع انساني براي رويارويي با هر نوع تغيير ، كاهش هزينه هاي سازماني ، جلب رضايت مشتري و … بررسي گردد .

موضوعات این پروژه : ويژگيها و اصول كليدي يك سازمان چابك است كه آن را از ديگر سازمان ها جدا مي كند ، ابعاد توليد چابك كه يك سازمان توليدي براي حركت به سوي چابكي بايد روي آن تمركز كند ، معرفي ابزارهاي مورد نياز براي تحقق چابكي و سپس مرور نتايج چابك شدن سازمان و ارائه برآوردهايي در اين زمينه ، اهميت موضوع و جايگاه آن در توليد محصول يا ارائه خدمت را روشن مي سازد.
پس از آن ، يك استراتژي رقابتي كه سازمان چابك براي غلبه بر رقبا و افزايش فروش خود از آن استفاده مي كند ، ارائه شده و علل نياز سازمانها به تشكيل سازمان مجازي كه نمونه كامل سازمانهاي چابك هستند ، آمده است . در ادامه ارزيابي چابكي یک شرکت موردی (شرکت مگاموتور ) ,مورد بررسي قرار مي گيرد. در انتها برای نحوه ارزیابی یک سازمان , یک پرسشنامه چابکی آمده است و راهکارها در راستای تسریع چابکی سازمان ارائه می گردد….

6 11
7 1

پروژه صنعتی

پروژه فن آوری نانو

پروژه صنعتی

از نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي و فناوري اطلاع رساني به عنوان سه قلمرو علمي نام مي برند كه انقلاب سوم صنعتي را شكل مي دهد. از همين روست كه كشورهاي در حال توسعه كه اغلب از دو انقلاب قبل جا مانده اند، مي كوشند با سرمايه گذاري در اين سه قلمرو، عقب ماندگي خود را جبران كنند. همان گونه كه در اين گزارش مي خوانيد، نانوتكنولوژي كاربردهاي گسترده اي در تمام حيطه هاي زندگي دارد و از اين رو توسعه آن مي تواند به بهبود و تسهيل زندگي كمك فراوان كند.

6 12

پروژه صنعتی

پروژه مهندسی ارزش

سرفصل های مهندسی ارزش :

پروژه صنعتی

مهندسي ارزش رويکردي خلاق ، کارکردگرا و سازمان يافته با هدف شناسائي موثر هزينه هاي غير ضروري است ؛ يعني هزينه هايي که نه به کيفيت ، نه به بهره برداري ، نه به عمر مفيد ، نه به زيبائي ظاهري و نه به مشخصات در خواستي کارفرما مربوط مي شود . در حقیقت ,مهندسي ارزش كوششي سازمان يافته و گروهي براي تحليل کارکرد سيستم ها ، تجهيزات و خدمات به مؤسسات به منظور دسترسي به کارکرد واقعي و با حداقل هزينه درطول عمر پروژه می باشد.

-تعريف  مهندسي ارزش/سیرتاریخی و …دلايل افزايش هزينه يا پايين بودن ارزش محصول/خدمت/پروژه
تاثير عوامل مختلف طرح در هزينه هاي دوره عمر پروژه شاخص ارزش
-ویژگی ها و فرآیند مهندسی ارزش-مراحل اجرایی و ساماندهی اطلاعات-معیارهای انتخاب پروژه-مراحل اجرایی/ اجرای کارگاه فعالیت های تکمیلی
-بررسی اطلاعات/تحلیل کارکرد-مدل واجزای FAST
-خلاقیت و عوامل موثر بر آن-اجرای کارگاه-ارزیابی ایده ها-تکنیک های ارزیابی-فرآیند اجرایی-بسط و توسعه ایده ها-ارائه نتایج-فرآیندهای تکمیلی
-جمع بندی
6 13

پروژه صنعتی

پروژه آموزشی مدیریت ریسک

-برنامه ریزی مدیریت ریسک

-تجزیه و تحلیل کیفی ریسک

-مدیریت ریسک در زنجیره تامین

مديريت ريسك زنجيره تامين ، حيطه هاي مختلفي را مانند ريسك تقاضا و مشتري ، ريسك تامين و تامين كننده ،

ريسك محيط ، قوانين ، ريكسهاي مالي و …را شامل مي گردد.

ليكن در اينجا ، مديريت بر ريسك هاي ناشي از تامين كنندگان در اولويت بررسي قرار دارد.

6 14

پروژه صنعتی

پروژه صنعتی

پروژه مفاهیم شبکه های کامپیوتری

چکيده
فصل اول
شبکه کامپیوتری چیست ؟
مدل های شبکه
اجزا ءشبکه
انواع شبکه از لحاظ جغرافیایی
ریخت شناسی شبکه
پروتکل های شبکه
مدل Open System Interconnection OSI
ابزارهای اتصال دهنده
فصل دوم
مفاهيم مربوط به ارسال سيگنال و پهناي باند
كابل شبكه
كارت شبكه
عملكردهاي اساسي كارت شبكه
نصب كارت شبكه
تنظيمات مربوط به ويندوز براي ايجاد شبكه
شبكه هاي بي سيم
مفاهيم و تعاريف
پارامترهاي مؤثر در انتخاب و پياده‌سازي يك سيستم WLAN
جمع‌بندي
فهرست منابع فصل اول و دوم

6 15

پروژه صنعتی

پروژه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

AHP یک روش ساده محاسباتی بر پاية عملیات اصلی روی ماتریس می باشد که با ایجاد سلسله مراتب مناسب و پردازش گام به گام و ساخت ماتریس های تطبیقی در سطوح مختلف سلسله مراتب , مقادیر ويژة آن را محاسبه کرده و در بردار  ضرایب وزنی نهایی, اهمیت نسبی هر گزینه با توجه به هدف رأس سلسله مراتب تعیین می شود.

 AHP به عنوان یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره برای وضعیت های پیچیده ای که سنجه های چندگانه و متضادی دارند, ابزار تصمیم گیری نرمش پذیر و در عین حال قوی بشمار می رود.

AHP روشی منعطف, قوی و ساده می باشد که برای تصمیم گیری در شرایطی که معیار های تصمیم گیری متضاد انتخاب بین گزینه ها را با مشکل مواجه کرده, کاربرد دارد.( در انتهای پروژه مثالی آورده شده است)

6 16
8

پروژه صنعتی

پروژه سیستم انتقال نیرو در خودروها

موتور اتومبیل به تنهایی قادر نیست در تمام شرایط رانندگی نیرو و سرعت لازم را برای چرخها فراهم نماید.زیرا قدرتی که بتواند جوابگوی احتیاجات خودرو باشد در زمانهای مختلف بطور وسیعی تغییر می کند. برای انتقال قدرت تولیدی موتور به چرخهای محرک دستگاهها و مکانیزمهای متعددی بکار گرفته می شوند. این مجموعه که در فاصله موتور و چرخهای محرک جای دارند خط نیرو نامیده می شوند.

  به خط نیرو اعمال  مختلف ازجمله موارد زیر را می توان نسبت داد:

  1- دوران موتور بدون حرکت اتومبیل را ممکن می سازد.

2- در شرایطی که سرعت دوران موتور زیاد است اجازه می دهد اتومبیل با سرعت کم حرکت کند.

3- در حالیکه موتور فقط در یک جهت دوران می نماید امکان حرکت وسیله نقلیه را به سمت جلو یا عقب فراهم می سازد.

اسامی دستگاههائی که در خط نیروی اتومبیل های معمولی می توان یافت عبارتند از:

 1- کلاچ  2- جعبه دنده( گیربکس) 3- اوردارایو  4-  گاردان   5- دیفرانسیل

در این پروژه , بطور مفصل به ساختمان، طرز کار و عیب یابی هر یک از این اجزاء پرداخته می شود…


پروژه صنعتی

پروژه تجزیه تحلیل پیچیدگی های صنعت تجارت الکترونیک

يكي از بهترين چهارچوب‌هاي شناخته شده براي تجزيه تحليل صنعت، 5 مدل مؤثر porter مي‌باشد. پورتر 5 ابزار كليدي كه قابليت سودآوري در يك صنعت را تعيين مي‌كند، مشخص نمود.

تهديد وارد شوندگان جديد در عرضة بازار

تهديد محصول يا خدمت جانشين

قدرت معامله خريداران

قدرت معامله عرضه كنندگان

مسابقة رقابتي مابين شركتهاي موجود در صنعت.

6 17

پروژه صنعتی

پروژه سنجش رضايت شغلي و ارائه راهكارهاي بهبود رضايتمندي كاركنان

بدون ترديد، اهميت تجربه كاري و چگونگي تاثير آن بر نگرشها و ارزشهاي مربوط به كار موضوعي است كه همواره مورد توجه روزافزون دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي و علوم رفتــــــاري بوده است. موفقيت سازمانها و محيط هاي كاري بستگي كامل به استفاده كارآمد از منابع نيروي انساني برپايه علوم رفتاري دارد و اين چالشي است كه بگونه فزاينده سرپرستان، مديران و دست اندركاران امور كار و سازمان را  به خود مشغول داشته است. براي رويارويي با اين چالش، شناخت هر چه بيشتر و جامع تر مفاهيم وسازه هاي مربوط به نيروي انساني، ابزارهاي خاص و در نهايت مهارت استفاده از اين ابزارها امري ضروري است.

6 18

پروژه صنعتی

پروژه سیستم های خرید و انبارداری

اهداف دوره :

-آشنايي با کليات و مفاهيم خريد

-آشنايي با مفاهيم خريدهاي خارجي

-آشنايي با سيستم‌هاي پرداخت در تجارت بين‌الملل

-آشنايي با رويه‌هاي تجارت بين‌الملل

-آشنايي را اسناد تجاري

6 19

پروژه صنعتی

پروژه تحقیق شبکه های کامپیوتری

تاکنون شبکه های کامپيوتری بر اساس مولفه های متفاوتی تقسيم بندی شده اند. يکی از اين مولفه ها ” حوزه جغرافيائی  ” يک شبکه است . بر همين اساس شبکه ها  به دو گروه عمده LAN)Local area network) و WAN)Wide area network) تقسيم می گردند. در شبکه های LAN مجموعه ای از دستگاه های موجود در يک  حوزه جغرافيائی محدود، نظير يک ساختمان به يکديگر متصل می گردند . در شبکه های WAN تعدادی دستگاه که از يکديگر کيلومترها فاصله دارند به يکديگر متصل خواهند شد. مثلا” اگر دو کتابخانه که هر يک در يک ناحيه از شهر بزرگی مستقر می باشند، قصد اشتراک اطلاعات  را داشته باشند، می بايست شبکه ای WAN ايجاد و کتابخانه ها را به يکديگر متصل نمود. برای اتصال دو کتابخانه فوق می توان از امکانات مخابراتی متفاوتی نظير خطوط اختصاصی (Leased) استفاده نمود. شبکه های LAN نسبت به شبکه های WAN دارای سرعت بيشتری می باشند. با رشد و توسعه دستگاههای متفاوت مخابراتی ميزان سرعت شبکه های WAN ، تغيير و بهبود پيدا کرده  است . امروزه با بکارگيری و استفاده از فيبر نوری در شبکه های LAN امکان ارتباط دستگاههای متعدد که در مسافت های طولانی  نسبت بيکديگر قرار دارند،  فراهم شده است.

6 20

پروژه صنعتی

پروژه نظريه سيستمها در مديريت

نظريه سيستمها به مفهوم عام خود در واقع كاملترين و جديدترين چارچوب فكري است كه بشر امروزي در راه كشف حقايق و تميز خطا از صواب براي خود ساخته است . اين منطق محصول عمر انسان متمدن است كه مرحلة تكامل خود را از دوران قبل از ميلاد شروع كرده است . اگر چه اصولاً پيشرفت نحوة تفكر : سير تكاملي داشته است ، ولي به منظور توجيه موضوع از سه مرحلة جهشي به ترتيب زير مي توان سخن به ميان آورد :

1ـ مرحلة منطق ارسطويي،

2ـ مرحلة منطق تجربي ،

3ـ مرحلة منطق سيستمي ،

منطق ارسطويي

6 21

پروژه صنعتی

پروژه بهره وری

تلاش براي بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نيروي كار سرمايه، مواد، انرژي و اطلاعات، هدف تمامي مديران سازمانهاي اقتصادي و واحدهاي توليدي صنعتي و مؤسسات خدماتي مي باشد. وجود ساختار سازماني مناسب، روشهاي اجرائي كارآمد، تجهيزات و ابزار كار سالم، فضاي كار متعادل و از همه مهمتر نيروي انساني واجد صلاحيت و شايسته از ضرورياتي مي باشند كه براي نيل به بهره وري مطلوب بايد مورد توجه مديران قرار گيرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهاي هوشيارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاري مي تواند بر ميزان بهره وري و تعمير براي بهبود بهره وري بويژه در يك محيط متلاطم و توأم با ناامني تأثير گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وري بايد در كالبد سازمان دميده شود كه در آن ميان نيروي انساني هسته مركزي را تشكيل مي دهد.

6 22

پروژه صنعتی

پروژه تاثیر روش های مختلف پیش بینی بر کارایی زنجیره تامین

در اقتصاد بازار ، تصميمات توليد بر اساس تقاضا و در حالي كه تقاضاي مشتري هنوز بيان نشده است گرفته مي­شود. علاوه بر اين به علت نقص و كمبود در به اشتراك گذاري اطلاعات (حتي بعد از مشخص شدن تقاضا) بين اعضاء ، تغييرات سفارشات در طول زنجيره تامين گسترش مي­يابد كه باعث ايجاد “اثر ضربه شلاقي” در زنجيره تامين شده كه خود عاملي براي عدم كارايي در SCM است. نتيجه اين اثر مازاد هزينه سرمايه و موجودي و احتياج به افزايش انبارها و افزايش هزينه­ هاي حمل و نقل (به علت كمبود وسايل حمل و نقل – [1]-LTL) و نهايتا نوسانات زياد تقاضا است …

 در تمام تحقيقات صورت گرفته فرض بر اين بوده است كه تمام سطوح زنجيره تامين از روشي مشابه براي پيش بيني استفاده مي كنند ، حال آنكه در دنياي واقعي ممكن است كه در هر كدام از سطوح زنجيره تامين با توجه به ماهيت داده­ هاي موجود از روش­هاي مختلفي براي پيش بيني استفاده كنند.

سه روش ميانگين متحرك ، هموارسازي نمايي و رگرسيون خطي پركاربردترين روش­هاي مورد بررسي بوده اند كه عموما زنجيره تاميني سه سطحي با يك محصول را مدل بندي و به صورت رياضي شاخص اثر ضربه شلاقي در آنها مورد مقايسه قرار گرفته است.

این مقاله به ارائه يك مدل رياضي براي نشان دادن اثرشلاقي ناشي از روش­هاي پيش ­بيني ميانگين متحرك و هموارسازي نمايي پرداخته است و نتيجه گرفته كه با بهبود روش­هاي پيش بيني, اثر ضربه شلاقي كاهش مي ­يابد …..

6 23

پروژه صنعتی

پروژه روش و نحوه شبیه سازی فرآیند جوشکاری در کامپیوتر

مدلسازی جوش در یک نرم افزار المان محدود علاوه بر تسلط کامل بر آن نرم افزار ، نیار به تمرین و حل مثالهای متعدد در زمینه مزبور است .

6 24

پروژه صنعتی

پروژه رهبری و مدیریت

از آنجائيكه ما رهبري را با فرايند نفوذ (Influence) قرين ميدانيم يك مدير به عنوان يك رهبر موفق وموثر بايستي با توسل به مكانيزمهاي مختلف درقلوب كاركنانش نفوذ نمايد وسپس با فراهم آمدن اين پيش شرط اصلي با بكارگيري چهارم مفهوم فوق الذكر به يك رهبري موثر دست بزند…

6 25

پروژه صنعتی

پروژه بنیاد مدیریت کیفیت اروپاEFQM

European Foundation for Quality Management

مفاهیم بنیادین تعالی ،مفاهیمی هستند که مدل تعالی بر آنها بنا شده است و در واقع پایه و اساس مدل اند.

این مفاهیم برگرفته از اعتقادات و باورهای محوری شرکتها و سازمانهای متعالی هستند. سازمانهایی که در عمل و با باور به این مفاهیم،شرکتهایی ساخته اند که درتاریخ کسب و کار ماندگار شده اند.

شرط اساسی تعالی ، اعتقاد و عمل به مفاهیم در تمامی قسمتهای سازمانها و به ویژه در بین مدیران ارشدآن است.

در سال 1988، مدیران 14 شرکت برجسته اروپایی که نمی خواستند در عرصه رقابت اقتصادی، مغلوب تفکرات آمریکاییها شوند، اقدام به تاسیس بنیاد مدیریت کیفیت اروپاEFQM) ) نمودند . در سال 1991 مدل سرآمدی کسب و کار، EFQM ، رسما معرفی گردید.

6 26

پروژه صنعتی

پروژه پیاده سازي سيستم آناليز حالات خرابي و آثار آن ( FMEA )

در حيطه فعاليتهاي توليدي و خدماتي ، مسائلي نظير :شدت رقابت، بالا رفتن توقع و تغييرات خواسته ها و انتظارات مشتري، تحولات روز افزون فناوري، باعث افزايش تعهدات توليد کنندگان در زمينه رفع عيوب در محصول و امحا هرگونه کمبود و انحراف در عملکرد آن است.در غير اين صورت، سهم بازار به دليل کاهش رضايت مشتري ، از دست خواهد رفت.

براي تحقق هدف ياد شده، سازمان هاي امروزي از ابزاري به نام “روش هاي تجزيه و تحليل عوامل شکست و آثار آنها ” يا FMEA استفاده کرده و مطمئن مي شوند که محصولي بدون عيب و قابل رقابت به بازار عرضه مي کنند.با استفاده از اين ابزار کارآمد، ميتوان حالات بالقوه خرابي در سيستم ، فرايند، محصول و خدمت را شناسايي و اولويت بندي کرد ، اقدامات لازم براي حذف يا کاهش ميزان وقوع حالات بالقوه خرابي را تعريف و تعيين کرد ودر نهايت ، نتايج تحليل هاي انجام شده را با هدف تهيه مرجعي کامل براي حل مشکلات آتي، به ثبت رساند.

6 27

پروژه صنعتی

پروژه ابتكاري جهت رتبه بندي افراد در نظام هاي انگيزشي MADM

ايجاد انگيزه در جهت افزايش روزافزون بهره‌وري با استفاده از نظام‌هاي مختلف از اهم وظايف مديريت مي‌باشد. نظام‌هاي انگيزشي مختلفي در اين خصوص مد نظر قرار مي گيرد. در واحد مديريت برنامه ريزي مي توان به نظام هائي از قبيل پرداخت پاداش ، برگشت آكورد و … اشاره نمود. روشن است كه تسهيم و تقسيم بندي يك پاداش كه بر اثر بهبود بهره وري يا عملكرد ديگري  به مديريت اختصاص يافته  بايستي عادلانه و بر مبناي كارائي افراد در نظر گرفته شود. از اين رو جهت تسهيم درست و عادلانه يك پاداش در نظر گرفته شده و تعيين كارائي دقيق پرسنل مديريت ، اين مقاله به ارائه يك مدل تصميم‌گيري چند شاخصه (مدل 1MADM)  پرداخته است. در انتها، مدل ارائه شده در قالب يك مثال عملي در واحد مديريت برنامه ريزي  بكار گرفته شده است.

6 28
7 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *