مقالات مهندسی صنایع(انگلیسی)

26

مقالات مهندسی صنایع…..وظیفه مهندسان صنایع این است که بهره وری در مدیریت منابع انسانی و تکنولوژی را بهبود بدهند ولی برخی رشته های مهندسی کارشان مرتبط با ماهیت فنی فرایندها و فراورده ها است. یعنی مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است که مولفه اصلی آن عامل انسان می باشد. مهندسان صنایع برای امور برنامه ریزی، نصب و کنترل و بهبود فعالیتهای موسسات در بین رشته ها کار می کنند. فعالیتهایی که این افراد در ارتباط با آن کار می کنند شامل: تولید، نوآوری در محصولات، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطلاعات سازمانی است. بنابراین مهندسان صنایع راه را برای تعامل تخصص های مختلف و کار گروهی فراهم می کنند و باعث می شوند کارها بطور منظم انجام شوند.

این افراد همیشه به دنبال یافتن بهترین راه برای تولید محصول و حل مسائل و مشکلات یک واحد صنعتی یا خدماتی هستند و هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ اداره‌ کارخانه‌ای‌ که‌ دارای‌ کارگران‌ زیاد و ماشین‌ آلات‌ بسیار است‌ به این فکر میکنند که چطور می شود بیکاری‌ ماشین‌آلات‌ را به‌ حداقل‌ رساند و از نیروی‌ انسانی‌ هم بهترین‌ استفاده‌ را کرد و باعث شد محصول‌ کارخانه‌ کمترین‌ ضایعات‌ را داشته‌ باشد.

30 1

با توجه کارها و خدماتی که مهندسین صنایع انجام داده اند می توان فهمید که اهمیت این رشته چقدر زیاد است. اهمیت این رشته در حدی است که بخش اقتصادی سازمانها و موسسات تولیدی و خدمات در بازار به وجود این رشته نیاز دارند. منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسانی، ماشین آلات (شامل تجهیزات، لوازم جانبی، امکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژی و …)، منابع اطلاعاتی و منابع مالی می شوند. تولید و نگهداشتن این منابع هزینه های زیادی را  برای سازمان به دنبال دارد. و اگر شرکت تولیدی یا خدماتی بتواند هزینه های خود را به حداقل برساند و استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان سازمانی خود داشته باشد سود زیادتری خواهد داشت.

با توجه به تغییر و تحولات اقتصاد جهانی توان رقابت کردن یک شرط اساسی برای کسب موفقیت در کسب و کار است. و باید دانست که توجه به نوآوری ها و ارتقا کیفی محصولات و خدمات که با تلاش برای پیدا کردن طرح های بهبود یافته و همچنین تحول در فرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پی خواهد داشت. 

در ذیل مقالات زبان اصلی (انگلیسی ) مهندسی صنایع , جهت بهره برداری دوستان قرار داده شده است . این مقالات از جدیدتریت مقالات منتشر شده در سایت های خارجی می باشد….

امید است مورد استفاده مفید قرار گیرد…

مقالات مهندسی صنایع


مقاله مهندسی صنایع -تجزیه و تحلیل مقایسه ای بین تحویل پروژه های یکپارچه و تحویل پروژه ناب

26 16

مقاله مهندسی صنایع -پیوند بین صنعت و مدیریت زنجیره تامین سبز- شواهدی از صنعت خودرو

26 15

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع -فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ترکیبی و میانگین وزنی فازی برای شناسایی مفهوم طراحی بهینه

26 17

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع -قابلیت های پویا برای الزامات پایداری ذینفعان در زنجیره تأمین

26 18

مقاله مهندسی صنایع -بررسی مدیریت زنجیره تأمین در داخل مدیریت پروژه

26 19

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع -توسعه دستورالعمل هایی برای اجرای سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی پایدار

26 20

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع- تأثیر تجزیه و تحلیل کلان داده ها بر عملکرد زنجیره تأمین- تجزیه و تحلیل عوامل تأثیرگذار

26 21

مقالات مهندسی صنایع

26 22

مقاله مهندسی صنایع-پشتیبانی از استقرار فرآیندهای مدیریت پروژه مبتنی بر ISO با معیارهای چابک

26 23

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع-گسترش مرزهای مفهومی مدیریت زنجیره تامین پایدار و پیوند اقتصاد دورانی

26 24

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع-گستردگی سیستم های تفکر در مدیریت زنجیره تامین- یک مرور اصولی مطالعات پیشین

26 25

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع-شبکه زنجیره تأمین محیطی تحت عدم قطعیت

26 26

مقاله مهندسی صنایع-تحلیل انتقادی تاثیر تجزیه و تحلیل داده های بزرگ بر عملیات زنجیره تامین

26 28

مقاله مهندسی صنایع-بهینه سازی مشترک طراحی تحمل محصول، برنامه فرآیند و برنامه تولید در مونتاژ چند محصول با دقت بالا

26 29

مقاله مهندسی صنایع-کاربردهای صنعت برای تولید پایدار بررسی ادبیات سیستماتیک و نقشه راه توسعه پایدار

26 30

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع-مدل سازی یک سیستم مدیریت زنجیره تأمین چند عاملی با استفاده از شبکه های رنگی پتری

26 31

مقاله مهندسی صنایع-طراحی و توسعه سیستم های کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند در عصر انقلاب صنعتی چهارم یک روش شناسی و مورد مطالعه

26 32
333

مقالات مهندسی صنایع

مقاله مهندسی صنایع-منابع فناوری اطلاعات و ویژگی های کیفیت- تأثیر بر پیاده سازی و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین سبز الکترونیکی

26 33

مقاله مهندسی صنایع-مدیریت زنجیره تامین هوشمند لجستیک بر اساس فناوری اینترنت اشیا

26 34

مقاله مهندسی صنایع-مدیریت ریسک کیفیت در زنجیره تامین به منظور هدایت عملکرد شرکت نقش مکانیسم های کنترل

26 35

مقاله مهندسی صنایع-سنجش عملکرد زنجیره تامین مرور مطالعات پیشین اصولی توسعه چارچوب و شواهد تجربی

26 36

مقاله مهندسی صنایع-مدل بهینه سازی برنامه نویسی خطی چند منظوره برای زمانبندی فعالیت های تکراری در پروژه های ساختمانی

26 37

مقاله مهندسی صنایع-تأثیر ساختاری تیم های مدیریت زنجیره تأمین-توسعه چابکی زنجیره تأمین در شرکت های چندبخشی

26 38

مقاله مهندسی صنایع-بررسی تأثیر شیوه های تولید ناب بر عملکرد نوآوری فرآیند

26 39

مقاله مهندسی صنایع-به اشتراک گذاری اطلاعات و مدیریت زنجیره تامین چند لایه SMEها در زمینه صنعت

26 40

مقاله مهندسی صنایع-بهینه سازی تصادفی طراحی شبکه زنجیره تامین مبتنی بر توزیع با یک معیار برگشت پذیری جدید

26 41

مقاله مهندسی صنایع-به سمت مدیریت زنجیره تأمین انعطاف پذیر یک مطالعه کمی

26 42

مقاله مهندسی صنایع-نوآوری های سبز، ادغام زنجیره تامین و سیستم اطلاعاتی سبز-مدلی از اعتدال

26 43

26 78

مقاله مهندسی صنایع-آیا روشهای سبز واقعاً مشتریان را جذب می کند؟ اقتصاد مشارکتی از منظر مدیریت زنجیره تأمین پایدار

26 44

مقاله مهندسی صنایع-مدیریت منابع انسانی فازی برای مسائل مدیریت زنجیره تامین

26 45

مقاله مهندسی صنایع-یک مدل جدید بهینه سازی نمونه کارها از طریق ترکیب بهینه سازی چند هدفه و تصمیم گیری چند شاخصه

26 46

مقاله مهندسی صنایع-استراتژی تعمیر و نگهداری پویا با اطلاعات گروهی تکراری و به روز

26 47

مقاله مهندسی صنایع-مطالعه مدل بازی اشتراک گذاری اطلاعات تجارت الکترونیک در یک زنجیره تامین محصولات کشاورزی مبتنی بر کلان داده های فازی و LSGDM

26 48

مقاله مهندسی صنایع-یک رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی برای مسئله انتخاب مشاور در پروژه برنامه ریزی منابع سازمانی

26 49

مقاله مهندسی صنایع-یک مدل همگام سازی عملیاتی برای مرکز پخش در خدمات لجستیکی تجارت الکترونیک

26 50

مقاله مهندسی صنایع-ارزیابی تاثیرات گسترده زنجیره تامین توزیع در شرکت ها-یک مطالعه تجربی

26 51

مقاله مهندسی صنایع-ارزیابی آمادگی زنجیره تامین دایره ای هوشمند و سطح بلوغ شرکت های کوچک و متوسط

26 52

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *