مقالات مدیریت(انگلیسی)

27

مقالات مدیریت….مدیریت از آن واژه‌هایی است که برای تعریفش صد‌ها جمله سخت و آکادمی به کار گرفته شده و شاید پیدا کردن یک جمله ساده از میان آنها کار راحتی نباشد.

مدیریت به معنای فرآیندی است که در آن نیروهای انسانی و البته منابع مالی مجموعه به کار گرفته می‌شوند. این به کارگیری باید طبق اصول ارزشی و نکات پراهمیت برای مجموعه باشد. همینطور روال و اصول به کارگیری منابع مالی و انسانی باید با توجه به مسائلی مثل:برنامه ریزی،سازماندهی،هدایت و کنترل،نظارت بر هدف‌های تعیین شده،و…انجام بگیرد.

4

مقالات مدیریت….

گروهی در توضیح اینکه مدیریت چیست معتقدند: مدیریت، هماهنگ نمودن منابع مادی و انسانی برای نیل به اهداف می‌باشد و بسیاری از تعریف های دیگر که واژه‌هایی نظیر افزایش کارایی، هدایت و ترکیب علم و هنر را به تعریف های فوق اضافه نموده اند. اما می‌توان گفت که در تمامی آن ها یک نکته مشترک است که مدیریت منابع مالی و انسانی را با هم نقل کرده اند.

این در حالیست که مدیریت منابع مالی خود به تنهایی وجود داشته و کاربردهای بسیاری را دارد و ممکن است ارتباطی به مدیریت منابع انسانی نداشته باشد. اما هدف بیشتر بحث روی منابع مالی و انسانی با یکدیگر است.

در ذیل مقالات مدیریت با زبان اصلی (انگلیسی ) آورده شده است . امید است مورد توجه دوستان قرار بگیرد…..

مقالات مدیریت انگلیسی…


دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-شیوه های مدیریت منابع انسانی و میزان آسیب های سازمانی

26 14

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-تصمیمات مدیریتی و تصرفی

29 7

مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی-مدیریت منابع انسانی سبز , تجزیه و تحلیل کتاب سنجی

25 1

دانلود مقاله انگلیسی-درک مدیریت زنجیره تامین-مهارتی ضروری برای مدیران فروش

25 2

دانلود مقاله انگلیسی-نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار- نقش یادگیری سازمانی

25 3

دانلود مقاله انگلیسی-هوش تجاری در کارت امتیازی متوازن-تحلیل کتاب سنجی

25 4

دانلود مقاله انگلیسی-نوآوری های سبز، ادغام زنجیره تامین و سیستم اطلاعاتی سبز-مدلی از اعتدال

25 5

دانلود مقاله انگلیسی-مروری بر تکنیک های خوشه بندی برای مدیریت پسماند

25 6

مقاله انگلیسی-مدیریت سود، تمرکز مالکیت و سرمایه گذاری مخارج تحقیق و توسعه

25 7

مقاله انگلیسی-بررسی ارتباط غیرمستقیم بین مدیریت ریسک شرکت و عملکرد مالی شرکت های کوچک و متوسط (SMEs)

25 8

مقاله انگلیسی-مفهوم سازی و نظریه پردازی مدیریت منابع انسانی سبز

25 9

مقاله انگلیسی-مدیریت منابع انسانی فازی برای مسائل مدیریت زنجیره تامین

25 10

مقاله انگلیسی-صدور گواهینامه در استانداردهای مدیریت کیفیت توسط سازمان های نوآورانه و فزاینده

25 11

5

مقاله انگلیسی-نقش نوآوری سبز بر عملکرد محیطی و سازمانی-تعدیل شیوه های منابع انسانی و تعهد مدیریت

26 1

مقالات مدیریت….

مقاله انگلیسی-نوآوری مدل کسب و کار دیجیتالی-به سوی ایجاد شفافیت و مسیرهای تحقیقاتی آتی

26 2


مقالات مدیریت….

مقاله انگلیسی-پایداری، عملکرد مالی و پویایی نظارتی شرکت ها

26 3

دانلود مقاله انگلیسی-تصمیم گیری در مورد انتخاب ابزار ناب با استفاده از رویکرد QFD فازی و FMEA در صنعت تولید

26 4

دانلود مقاله انگلیسی-در مورد قوت استدلال های مربوط به استانداردسازی در مقررات مدیریت ریسک

26 5

مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-مدل سازی سیستم های پویای تطبیقی تغییر سازمانی تحول آفرین با تمرکز بر فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی

26 6

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-روش‌های تصمیم‌گیری چند ویژگی با الهام از شناخت در شرایط عدم قطعیت-یک نظرسنجی پیشرفته

26 7

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-مدل های روش سیستم های اطلاعاتی- یک فرا تحلیل توصیفی

26 8

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-نوآوری و تجارت بین المللی-مروری بر ادبیات سیستماتیک

26 9

مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-روش تصمیم گیری چند شاخصه عدد بازه ای بر اساس TOPSIS

26 10

مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-حاکمیت نوآوری مدل کسب و کار پایدار – یک رویکرد عادی

26 11


مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-عملکرد و زیرساخت لجستیک سبز در تجارت خدمات و محیط زیست – سنجش عملکرد و کیفیت خدمات شرکت

26 12

مقالات مدیریت….

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت-مبانی خرد در مدیریت استراتژیک فناوری و نوآوری-تعاریف، بررسی نظام مند ادبیات، چارچوب یکپارچه و دستور کار تحقیقاتی

26 13

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *