پایان نامه دانشگاهی-انگلیسی

66 2.jpg 1

پایان نامه یکی از انواع پروژه های تحقیقاتی بوده که دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف می بایست جهت فارغ التحصیلی خود آن را انجام دهند. نگارش پایان نامه کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای اصول خاصی بوده و از مراحل مشخصی که شامل ارائه پیشنهاده، تعیین عنوان و فصل بندی می باشد، تشکیل شده است.

به طور کلی دانشجویان برای ارائه پایان نامه باید دو مرحله اساسی را طی کنند. در ابتدا پیشنهاده خود را به ثبت رسانده و سپس در صورت تکراری نبودن موضوع به نگارش آن بپردازند. هر یک از مراحل گفته شده خود دارای قوانین و زیر شاخه هایی می باشد.

پایان نامه ها در دو دسته کمی و کیفی تهیه می شوند. منظور از پایان نامه های کمی آن دسته از تحقیقاتی است که در آن برای رسیدن به یافته ها از فرمول های آماری و اعداد و ارقام استفاده شده، اما پایان نامه های کیفی به گونه تحلیلی بوده و نظر شخص نویسنده در آن اثر گذار است.

در ذیل پایان نامه های دانشگاهی انگلیسی در تمامی رشته ها آورده شده است .

ترجمه فارسی عنوان پایان نامه درج گردیده است .ترجمه فارسی فهرست پایان نامه ها نیز , طی یک فایل WORD در کنار

پایان نامه انگلیسی پیوست گردیده است .


پایان نامه -استراتژی منابع انسانی برای سازمان های غیرانتفایی

29

پایان نامه -استراتژی های نوآوری در شرکت های کوچک و متوسط – بررسی نقش مالکیت خانوادگی و هویت اجتماعی و تمرکز نظارتی مدیر اجرایی ارشد

29 1

پایان نامه –بررسی رهبری مسئولیت پذیر با ذره بین مسئولیت اجتماعی شرکت

29 3

پایان نامه –تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی

29 4

پایان نامه -چابکی مدیریتی، فرهنگی، هوشی، بازاریابی و نوآوری شرکت

29 5

پایان نامه -درک کار تیمی با استفاده از مدل های شبکه پویا

29 6

پایان نامه –ریسک کارآفرینانه و تاب آوری

10 3

پایان نامه -سازگاری و مدل نوآوری تاب آوری سازمانی

10 4

پایان نامه -سبک رهبری در رهبری مشترک و عملکرد تیمی با سبک پیروی

10 5

پایان نامه -فناوری در مدیریت زنجیره تامین-عملکرد و دیدگاه مدیریت ریسک

10 6

پایان نامه -مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی به عنوان رویه نامعلوم

10 7

پایان نامه -مزایا و معایب خدمات و سیستم های اطلاعاتی متمرکز و غیر متمرکز از دیدگاه مدیریت پروژه

10 8

پایان نامه -هماهنگی میان فعالیت های مسئولیت اجتماعی شرکت و اهداف با اهمیت کسب و کار- یک پژوهش اکتشافی درباره تناسب برند و مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر برند

10 9

پایان نامه -هوش سازمانی در نوآوری دیجیتالی-شواهدی از دانشگاه دولتی جورجیا

10 10

پایان نامه -تاثیر برنامه ریزی استراتژیک در کسب و کارهای کوچک

10 11

پایان نامه -درک مدیریت زنجیره تامین-مهارتی ضروری برای مدیران فروش

10 12

پایان نامه -استراتژی های موثر بازاریابی سبز در رسانه های اجتماعی

12 10

پایان نامه -ایجاد ظرفیت سازمانی و انسانی در یک سازمان کوچک غیر انتفاعی خدمات انسانی از طریق فرهنگ توسعه رهبری

12 11

پایان نامه -بازاندیشی مدیریت منابع انسانی در یک بافت پیچیده-ارائه مدیریت منابع انسانی اصولی (سیستماتیک)

12 12

پایان نامه -شرح استفاده از بتن تغییر فرم یافته


پایان نامه -تحول سازمانی موثر-دسته ای به عنوان حالتی از رهبری بدیع

12 13

پایان نامه -تعهد بازاریابی پایداری شرکت و عملکرد-نقش مدیر ارشد بازاریابی، …

12 15

پایان نامه -دسترسی به بیمه عمر و تاب آوری مالی


پایان نامه -مدل کسب و کار خرده فروشی جدید اجتماعی و الگوی تنظیمی کاربردی آن

23 1

پایان نامه -فرهنگ سازمانی و کارگاه شایستگی ارتباط

23 2

پایان نامه -تفاوت های میان عملگرایی برند و مسئولیت اجتماعی شرکت در ادراک مصرف کننده

23 3

پایان نامه -صادرات فناوری محور، تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی

23 4

پایان نامه -بررسی فرهنگ سازمانی و استفاده از فناوری برای اثربخشی بیشتر سازمانی

23 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *