پروژه سنجش رضايت شغلي و ارائه راهكارهاي بهبود رضايتمندي كاركنان-فایل WORD

29,000 تومان

سنجش رضایت شغلی کارکنان

-بخش اوليه پرسشنامه كه شناسنامه تحليل بوده، بررسي شده. متن پرسشنامه كه 53 سوال را  دربرداشت و ازطيف سه مرحله اي براي پاسخ استفاده نموده بود، ازطريق يك منحني نرمال به طبقه هاي نيازهاي مازلو تقسيم بندي گرديد و بخش تشريحي پرسشنامه نيز كه عوامل سازماني را مورد بررسي قرار مي داد، طبق نظريه هرزبرگ تحليل گرديد. پس از تحليل پنج مرحله اي پرسشنامه وشناخت دقيق از جامعه آماري، سه عامل فيزيولوژيكي، عزت نفس و خودشكوفائي به عنوان عوامل قابل بهبود شناسائي گرديد كه درانتها عامل عزت نفس با دلايل علمي-كاربردي ومنطبق بر شناسنامه تحقيق، جهت ارائه راهكارهاي بهبود انتخاب گرديد. نتيجه تحقيق تبديل به دوجدول شده و پيش بيني اثرات بهبود نيز بررسي گرديد.اثرات بهبود درقالب يك نمودار مقايسه اي استخراج گرديد. جدول اول مربوط به راهكارهاي پيشنهادي و جدول دوم مربوط به طبقات كاركناني كه مي بايست راهكارهاي پيشنهادي جهت آنان انجام گيرد. جهت ارزيابي وبهبود مستمر وادامه تحقيقات بعدي در راستاي ايجاد رضايتمندي كاركنان، ماهيت پرسشنامه نيز كاملا“ بررسي و پرسشنامه جديدي نيز براساس يك منحني نرمال جديد پيشنهاد گرديد.

 

 

مقایسه محصول
دسته: ,

توضیحات

سنجش رضایت شغلی کارکنان

-بدون ترديد، اهميت تجربه كاري و چگونگي تاثير آن بر نگرشها و ارزشهاي مربوط به كار موضوعي است كه همواره مورد توجه روزافزون دانشمندان و صاحبنظران علوم اجتماعي و علوم رفتــــــاري بوده است. موفقيت سازمانها و محيط هاي كاري بستگي كامل به استفاده كارآمد از منابع نيروي انساني برپايه علوم رفتاري دارد و اين چالشي است كه بگونه فزاينده سرپرستان، مديران و دست اندركاران امور كار و سازمان را  به خود مشغول داشته است. براي رويارويي با اين چالش، شناخت هر چه بيشتر و جامع تر مفاهيم وسازه هاي مربوط به نيروي انساني، ابزارهاي خاص و در نهايت مهارت استفاده از اين ابزارها امري ضروري است. يكي  از عمده ترين  و شايد جنجال برانگيزترين مفاهيمي كه از يك سو تلاشهاي نظري و بنيادي بسياري را  به خود معطوف ساخته و از دگر سو در تمامي سطوح مديريت و منابع انساني سازمانها اهميت زيادي پيدا كرده، رضايت شغلي1 است.  باتوجه به اهميتي كه به اين موضوع چالش برانگيز داده ضمن توجه به روند تجزيه وتحليل مديريتي نيروي انساني پرسشنامه اي را براي اين موضوع استخراج ومورد استفاه قرار داده شده است. مشكل اساسي در اينجاست كه نمي توان پرسشنامه را تحليل و سپس نتيجه گيري وپيشنهادي براي بهبود يا ارتقاء رضايت شغلي ارائه داد. بنابراين، مي بايست با استفاده از مباني و نظريه هاي علمي وذكر دلايل مناسب، نظريه هائي را به اين پرسشنامه مربوط ونظريه هائي را رد نمود. بنابراين مهمترين فرآيند اين تحقيق، مطالعه دقيق پرسشنامه و ايجاد ارتباط آن با يكي از نظريه هاي علمي بوده كه ازاين طريق ابزار مناسبي انتخاب و اده ها تجزيه وتحليل گردند. پس از بررسي دقيق بر روي نظريه ها، نظريه مورد قبول وانطباقي، نظريه سلسله نيازهاي مازلو از نظريه هاي ريز مدل و نظريه دوعاملي هرزبرگ ازنظريه هاي درشت مدل تعيين شد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.